1. CEL ZAWODÓW :
Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW :
Klub Strzelecko Kolekcjonerski SKORPION- tel:570997007.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :
Zawody odbędą się na Strzelnicy Sportowej – „SKORPION” znajdującej się w Kornem powiat Kościerski.
Zawody odbędą się w dniu :
Klubowe zawody strzeleckie: 17.12.2017r.
Regulamin

Wyniki zawodów:

Komunikat klasyfikacyjny-17.12.2017-Skorpion

Komunikat klasyfikacyjny-17.12.2017-Skorpion-pk

0 komentarze/y

Previous reading
Szkolenie pistolet podstawy i doskonalenie techniki.
Next reading
Walne zgromadzenie członków klubu Skorpion