Rezerwacja miejsca na szkolenie medyczne First Care Provider

50,00 

Wybierz datę i godzinę w kalendarzu:

Opis

Szkolenie prowadzi firma W.I.R SOF MED CENTER
Certyfikowany ośrodek szkoleniowy USA – NAEMT (National American Emergency Medical Technicians),
wykwalifikowana kadra instruktorska, byli operatorzy/medycy polskich sił specjalnych – JWK LUBLINIEC – posiadający uprawnienia instruktorskie TCCC USA – NAEMT,

„First Care Provider”– to jednodniowe szkolenie przeznaczone dla każdego śmiertelnika który może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia.
Wojskowe rozwiązania w służbie cywilom których celem jest służba społeczeństwu, podnoszenie świadomości na potrzeby reagowania ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych tj. Aktywny strzelec, zamachy bombowe czy też katastrofy, oraz stworzenie zintegrowanej sieci jednostek i społeczności uprawnionych do zapewnienia, że ​​żadne inne życie nie zostanie utracone z powodu „możliwej do uniknięcia przyczyny śmierci” w wyniku urazu.
Gdy liczą się sekundy, wykwalifikowana pomoc medyczna często znajduje się w odległości kilku lub kilkunastu minut , a ranni umierają na twoich oczach.
Czy wiesz, co zrobić, jeśli ktoś bliski zostanie ranny?
Problem nie kończy się, gdy zadzwonisz pod 1-1-2. Średni czas reakcji służb ratunkowych wynosi znacznie ponad 7-15 minut .
Dowiedz się, jak uratować życie i jakie proste kroki możesz podjąć, aby pomóc ofiarom traumy.

Koszt całości szkolenia to 350zł

Opłata rezerwacyjna zostanie odliczona od kwoty za szkolenie. czyli do zapłaty na miejscu pozostanie 300 zł

W przypadku braku możliwości odbycia się szkolenia opłata zostanie zwrócona.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

Historia do TECC/ TCCC.
„Przyczyny zgonów do uniknięcia”. Stany zagrożenia życia.
Poziomy udzielania pomocy.
Protokół R.A.C.E- C.A.R.E
Działania w strefach DT, IDT, EVAC.
Masywne krwotoki z kończyn oraz sposoby ich kontrolowania z wykorzystaniem ucisku bezpośredniego oraz opasek uciskowych na kończyny.
Masywne krwotoki z miejsc przejściowych- „Wound packing” z użyciem opatrunków hemostatycznych.
Drogi oddechowe, anatomia, fizjologia, patofizjologia oraz metody ich udrażniania.
Oddech, fizjologia, patofizjologia, metody przeciwdziałania odmie prężnej, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku odmy prężnej. Opatrunki wentylowe, odbarczenie z wykorzystaniem procedury „burping”.
Krążenie, wstrząs hipowolemiczny.
Zapobieganie hipotermii.
Urazy głowy.
Dokumentacja.
Przygotowanie do ewakuacji.
Działanie w punkcie ewakuacji medycznej.
Monitorowanie „Pętla Re-oceny”.
Przekazanie pacjenta- AT MIST.
Scenariusze praktyczne.